Od prvopočátku naší činnosti podporujeme i zajímavé projekty v sociální oblasti, Komunitní centrum Motýlek a Nadaci Jedličkova ústavu. Od roku 2017 jsme podporu rozšířili o cykloturistický projekt pro děti a mládež na Valašsku, Vrchařskou korunu Valašska Junior.

 


Komunitní centrum Motýlek

KC Motýlek

Sdružení na pomoc dětem s handicapy vzniklo především proto, aby pomáhalo dětem s postižením a jejich rodinám. Věří, že si zaslouží upřímnou úctu a podporu. Snaží se být jim nablízku a poskytovat jim pomoc prostřednictvím sociálních a návazných služeb. V Motýlku si mohou vybrat z mnoha aktivit, které dětem s postižením pomáhají smysluplně využít volný čas a také získat potřebné dovednosti k tomu, aby se mohly začlenit mezi vrstevníky. V příjemných prostorách sídla na Černém Mostě našli své místo také rodiče s malými dětmi v náročné životní situaci a starší děti a mládež, které žijí v sociálně ohrožujícím prostředí.

 

Nadace Jedličkova ústavu

Nadace Jedličkova ústavu

Nadace Jedličkova ústavu už od roku 1990 všestranně podporuje děti a mladé lidi s tělesným či kombinovaným postižením. Činí tak buď přímou pomocí nebo prostřednictvím organizací, které poskytují potřebné služby v oblasti vzdělávání, sociální a pracovní rehabilitace, léčebných terapií, bezbariérové dopravy, osobní asistence i volnočasových aktivit. Hlavní skupinou příjemců finančních prostředků jsou studenti a organizace kolem Jedličkova ústavu a škol v Praze, pomáhá však po celé České republice.

 

Vrchařská koruna Valašska Junior

Vrchařská koruna Valašska Junior

Vrchařská koruna Valašska (VKV) je primárně cykloturistický projekt, nikoliv závod. Juniorská verze je určena pro všechny žáky základních a středních škol a členy sportovních klubů (do 18 let). Cílem je zdolat na kole (sám, s kamarády, s rodiči, se školou) co nejvíce z předepsaných 50 vrcholů, na jednotlivých vrcholech pořídit svoji fotku („selfie“) tak, aby bylo patrné, že byla pořízena na daném vrcholu, a tu následně zaslat na junior(at)vkv-bike.cz.

 


MTB Biatlon 2020

V roce 2020 se pojede na Plzeňsku už šestý ročník seriálu MTB Biatlon, který kombinuje střelbu ze vzduchovky s MTB cross country závodem. V roce 2016 se pořadatelům díky projektu Bezva flinta podařilo zajistit prostředky na pořízení vzduchovek a tím se seriál zpřístupnil široké veřejnosti.