Vyhledávání

Partneři teamu

GORDIC

FANUC

CYKLOVAPE

ATEXSPORT

Wilburrina

Podpora projektů

Podpora projektů 2018

Sociální sitě

Facebook BIKE3000 Junior Team    Twitter BIKE3000 Junior Team    Google+ BIKE3000 Junior Team    Youtube BIKE3000 Junior Team

Počasí

booked.net

Olomoucká série 2014

Kategorie:
malí žáci - holky/kluci dohromady (2004 a mladší)
mladší žáci  - holky/kluci dohromady (2002 - 2003)
starší žáci (1999 - 2001)
starší žákyně (1999 - 2001)

Na jednotlivých závodech mohou být vypsány jednorázové kategorie Benjamínci (do 4 let) a Předžáci (do 7 let)

Celkové pořadí:
- započítávají se nejvyšší body z maximálně 64 % závodů kalendáře tj. v současné době ze 6 závodů
- za účast (každý závod) nad stanovený bodovací limit se dětem započítávají 2 body

Bodovací tabulka B1 (pro závody s 13 a více účastníky v kategorii):

Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body
1. 30 6. 15 11. 10 16. 5 21. 3
2. 25 7. 14 12. 9 17. 5 22. 2
3. 21 8. 13 13. 8 18. 4 23. 2
4. 18 9. 12 14. 7 19. 4 24. 1
5. 16 10. 11 15. 6 20. 3 25. 1

Bodovací tabulka B2 (pro závody s 7-12 účastníky v kategorii):

Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body
1. 30 4. 18 7. 12 9. 8 11. 4
2. 25 5. 16 8. 10 10. 6 12. 2
3. 21 6. 14            

Bodovací tabulka B3 (pro závody s 1-6 účastníky v kategorii):

Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body
1. 30 2. 25 3. 20 4. 15 5. 10
6. 5                
 
Koeficienty dětských závodů:
 
Dětské závody se dělí na krátké a dlouhé. 
 
Krátký závod (koeficient 0.8) = čas prvních tří v dané kategorii nedosahuje ani poloviny doporučené délky závodu. 
Dlouhý závod (koeficient 1.2) = ostatní závody.
 
Koeficientem jsou vynásobeny body dle tabulek B1-B2-B3 a následně jsou zaokrouhleny na nejbližší celé číslo (0.5 vždy nahoru). 
 
Starší žáci a žačky mají body navíc násobeny koeficientem 1.5.