Zahraniční regionální XC seriály 2011 podruhé

04.12.2011 17:00

Podobně jako u českých regionálních XC seriálů se blíže podíváme na věkové rozložení dětských účastníků seriálů Sparkassen MTB Cup (SPK), OTV-MTB-CUP (OTV) a Fahrrad Spartakiade Erzgebirge (FSE). Kromě saského FSE, který měl nejmladší kategorii U7, ostatní dva seriály začínaly kategorií U9. Kategorie U7 (hlavně kvůli bodování do partnerského seriálu) byla vypsána i na některých závodech těchto seriálů. Při průřezu všemi XC seriály byla nejvíce obsazovaná kategorie U11 (9-10 let), naopak nejméně obsazovaná byla kategorie U15 (13-14 let), pokud vynecháme neúplnou kategorii U7. Absolutně nejvíce obsazovaná kategorie s téměř 30 % byla kategorie U15 v seriálu OTV-MTB-CUP, naopak nejméně obsazovaná kategorie s 9 % byla kategorie U15 ze saského Fahrrad Spartakiade Erzgebirge. Nejvyrovnaněji rozložené kategorie má Sparkassen MTB Cup. Rozložení věkových kategorií v jednotlivých XC seriálech zobrazují následující barevné grafy:

 

—————

Zpět