Jihočesko - bavorský MTB pohár 2012 podruhé

04.03.2012 19:00

Pouze drobné změny oproti roku 2011 přináší Jihočesko - bavorský MTB pohár. První změnou je počet závodů seriálu, který klesl na sedm, do celkového pořadí se bude započítávat šest nejlepších výsledků. Druhou změnou je posun startu první kategorie Potěr (U7) na 11:00 hod (vloni 10:30) a poslední změnou je čas vyhlašování výsledků, který byl pro kategorie U7-U13 stanoven na 13:00 hod, pro ostatní kategorie do 30 minut po dojezdu poslední kategorie. Stručný přehled pravidel naleznete v sekci Pravidla, termíny jednotlivých závodů pak v našem kalendáři

—————

Zpět