Valašskokarpatská cyklotour 2015

Kategorie:
Předškoláci 1 kluci/holky dohromady (2011 a mladší)
Předškoláci 2 kluci/holky dohromady (2009-2010)
Mladší přípravka kluci/holky zvlášť (2007-2008)
Starší přípravka kluci/holky zvlášť (2005-2006)
Mladší žáci/mladší žáčky (2003-2004)
Starší žáci/starší žáčky (2001-2002)

Celkové pořadí:
• nejlepších 5 výsledků
• v případě rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek v šestém případně sedmém závodu
• při neúčasti v posledním závodě u závodníků se shodným počtem bodů rozohoduje větší počet lepších umístění

Bodování:
Bodový zisk závodníka = bonifikace + body za umístění v závodu
Bonifikace= počet startujících - pořadí + 1
Body za umístění v závodu dle níže uvedené tabulky

Bodovací tabulka:

Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body
1. 50 6. 31 11. 20 16. 10 21. 5
2. 45 7. 28 12. 18 17. 9 22. 4
3. 40 8. 26 13. 16 18. 8 23. 3
4. 37 9. 24 14. 14 19. 7 24. 2
5. 34 10. 22 15. 12 20. 6 25. 1