Bikové úterky 2015

Kategorie:
mikrožactvo (2009 a mladší)
minižactvo (2007-2008)
předžactvo (2005-2006)
mladší žactvo (2003-2004)
starší žactvo (2001-2002)

Ostatní:
• startovné pro mladší a starší žáky 20 Kč, pro mladší kategorie startovné zdarma