Becker Cup 2015

Kategorie:
miniděti (2011 a mladší)
kluci a holky (2009-2010)
žáci a žákyně nábor (2007-2008)
žáci a žákyně nejmladší (2005-2006)
žáci a žákyně mladší (2003-2004)
žáci a žákyně starší (2001-2002)
kadeti (1999-2000)
ženy 15+ (2000 a starší)

Celkové pořadí:
•  9 nejlepších výsledků u kategorií miniděti až žáci/žákyně nejmladší
• 10 nejlepších výsledků u kategorií žáci/žákyně mladší až kadeti
• v případě rovnosti bodů rozhoduje:
  • lepší umístění v mistrovském závodě
  • větší počet absolvovaných a dokončených závodů
  • rozhoduje věk (čím mladší, tím lepší)

Bodovací tabulka:

Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body
1. 34 6. 21 11. 15 16. 10 21. 5
2. 31 7. 19 12. 14 17. 9 22. 4
3. 28 8. 18 13. 13 18. 8 23. 3
4. 25 9. 17 14. 12 19. 7 24. 2
5. 23 10. 16 15. 11 20. 6 25. 1