Seriál Galaxy série 2010

17.12.2010 20:00

U seriálu Galaxy série  došlo v roce 2010 k poklesu počtu závodů z 10 na 9. Celkově závody seriálu dokončilo 658 dětí, v roce 2009 to bylo 717 dětí. Nejpočetnější kategorií byla kategorie D6, kde závody dokončilo 201 dětí, následovala kategorie D7-9 (168 dětí) a kategorie D10-12 (161 dětí). Procentní rozložení věkového složení účastníků dětských závodů ukazuje následný graf. Nejvíce dívek se sešlo na závodu v Prachaticích (50 dívek), chlapců se nejvíce sešlo na závodu v Dobříši (54 chlapců). Nejvíce obsazená kategorie byla kategorie D6 na závodu v Dobříši (42 dětí), naopak nejméně obsazená kategorie byla kategorie D7-9 na závodu v Mikulově (8 dětí).

—————

Zpět