Seriál Cyklomaratontour 2010

16.12.2010 20:00

U seriálu Cyklomaratontour  došlo v roce 2010 k nárůstu počtu závodů z 11 na 14. Celkově závody seriálu dokončilo 950 dětí, v roce 2009 to bylo 631 dětí. Nejpočetnější kategorií byla kategorie D6, kde závody dokončilo 323 dětí, následovala kategorie D8 (239 dětí) a kategorie D10 (150 dětí). Procentní rozložení věkového složení účastníků dětských závodů ukazuje následný graf. Nejvíce dívek i chlapců se sešlo na závodu v Liberci (63 dívek a 109 chlapců). Nejvíce obsazené kategorie byly kategorie D6 na závodu v Benicích  a kategorie D8 na závodu v Liberci (41 dětí), naopak nejméně obsazená kategorie byla kategorie D14 na závodu v K.Varech, kde nestartoval nikdo.

 

—————

Zpět