Rekordní Vrchárska koruna Trenčianska 2016

07.11.2016 20:30

Už jsou to čtyři roky, kdy Adam Hloch se svými přáteli přišel s myšlenkou vytvoření projektu na zdolání 20 vrcholů Valašska na kole.

Během následujících let se tato myšlenka rozšířila do dalších koutů naší vlasti i za hranice na Slovensko.

Premiérový ročník 1.11.2016 zakončila Vrchárska koruna Trenčianska, jejíž duchovními otci jsou Pavel Babica a Radoslav Tilandy.

Zatím se žádné Vrchařské koruně nepodařilo v první roce překonat hranici 100 držitelů, až v letošním roce to dokázala první slovenská Vrchárska koruna Trenčianska.

Celkový počet držitelů se zastavil na počtu 134 bikerů a bikerek, a nelze opomenout ani 21 turistů a běžců v samostatné kategorii.

 

 

—————

Zpět