Předvánoční teamová tradice

13.12.2013 21:02
Letošní zima se ještě dostatečně nestačila připomenout bílou peřinou a už je tady opět adventní čas. Nejen v tomto čase bychom neměli zapomínat na ty, kteří potřebují pomoc druhých. Život není jen o vítězstvích a porážkách, ale i o naslouchání a porozumění toho, co nás obklopuje.
 
Jsme rádi, že jsme i letos mohli podpořit věcným sponzorským darem Nadaci Jedličkova ústavu. Nadace byla založena 22.10.1990 jako jedna z prvních nadací po listopadu 1989 s cílem zlepšit komplexní rehabilitační péči o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních, odborně terapeutických, ale i společenských a lidských.
 
S činností nadace jste se během roku mohli seznámit např. na květnovém 12.ročníku Abilympiády pro děti a mládež, během zářijového Odpoledne s nadací nebo prosincových koncertů ve Státní opeře a Betlémské kapli.
 
V letošním roce oslavil samotný Jedličkův ústav stoleté výročí od založení Spolku pro léčbu a výchovu rachitiků a mrzáků, který byl později pojmenován podle významného mecenáše tohoto ústavu, doktorovi Jedličkovi.
 
 

—————

Zpět