České regionální XC seriály 2012

16.12.2012 14:30

V letošním roce jsme po úspěšné loňské premiéře připravili rozšířené srovnání dětských závodů v rámci českých regionálních XC seriálů, do kterého jsme zahrnuli těchto 10 nejvýznamnějších:

Dětský MTB Cup Libereckého kraje (LIC)
Jihočesko-bavorský MTB pohár (JČP)
BECKER Cup (BEC)
Pohár Peruna (PER)
Peklo severu (PEK)
Nutrend Hradecký pohár (HKP)
Pošumavská liga horských kol (POL)
Pohár KvSC horských kol (PKV)
Středeční pohár (STP)
Bikové úterky - BIKE DE LUXE s Chotěboří (BIK)
 
Srovnání moravských regionálních XC seriálů nabídneme v dalších dnech. Počet účastníků v dětských kategoriích (2-14 let) je v jednotlivých seriálech ovlivněn počtem závodů daného seriálu, proto při srovnání pracujeme s průměrnými hodnotami vztaženými na 1 závod. Nejvíce závodů, celkem devět, pořádaly seriály BECKER Cup a Nutrend Hradecký pohár, naopak nejméně, čtyři závody, pořádaly seriály Dětský MTB Cup Lib.kraje a Peklo severu. 
 
Tradiční spolupráci se zahraničními partnery využil letos jen Jihočesko-bavorský MTB pohár, na loňskou spolupráci s polskými kolegy letos nenavázal Dětský MTB Cup Lib.kraje. Na následujícím grafu můžete vidět meziroční srovnání jednotlivých seriálů podle průměrné účasti dětí, u Nutrend Hradeckého poháru nejsou data za rok 2011 veřejně k dispozici:
 
 
Potěšujícím faktem je nárůst průměrného počtu dětí ve všech seriálech kromě Dětského MTB Cupu Lib.kraje (-18.7) a Středečního poháru (-19.2). Největší nárůst průměrného počtu dětí oproti roku 2011 měl seriál BECKER Cup (+13.3) následován Bikovými úterky (+12.6) a Pohárem Peruna (+11.3), v procentuálním vyjádření největšího nárůstu dosáhl seriál Bikové úterky (+43,5%) následován Pošumavskou ligou horských kol (+21.7%) a Pohárem Peruna (+20.9%), k nárůstu u seriálů Bikové úterky a Pohár Peruna výraznou měrou přispělo rozšíření věkových kategorií v letošním roce.
 
Tři největší české regionální XC seriály v průměrném počtu dětí překonaly i celorepublikové MTB seriály Cyklomaratontour a Galaxy sérii. V následujích dnech se můžete těšit na další srovnání seriálů z pohledu pohlaví účastníků.
 

—————

Zpět