České MTB seriály v roce 2011

13.12.2011 20:20

V České republice se pořádají tři celorepublikové MTB seriály, Kolo pro život (KPŽ), Cyklomaratontour (CMT) a Galaxy série (Galaxy), kde stále významnější roli získávají dětské závody. V letošním roce došlo opět u dětských závodů ve všech seriálech k nárůstu počtu účastníků. V roce 2011 dětské závody KPŽ dokončilo 3 347 dětí, CMT dokončilo 1 055 dětí a Galaxy dokončilo 738 dětí. K největšímu nárůstu, o 41 %  došlo u seriálu KPŽ, u zbývajících dvou seriálů byl nárůst těsně nad 11 resp. 12 %. Porovnání průměrné účasti dětí za poslední tři roky v jednotlivých seriálech nabízí následný graf:

Druhý graf naopak přináší rozložení dětských účastníků v jednotlivých seriálech v roce 2011 podle pohlaví:

V roce 2011 došlo celkově ve všech seriálech k nárůstu dívek o 42.5 %  a u chlapců o 29.3%. K největšímu nárůstu oproti roku 2010 došlo u dívek v seriálu KPŽ, a to o 63.6 %, u chlapců v seriálu KPŽ o 42.9 % a u dívek v seriálu CMT o 18.9 %. Nejmenší nárůst o 6.3 % zaznamenala kategorie dívky v seriálu Galaxy.
 

—————

Zpět