Ani letos jsme v Jedli nechyběli

12.11.2016 15:00

S blížícím se adventem naši zástupci každoročně navštěvují partnerské organizace, které se zabývají pomocí druhým.

Nejen v tomto čase bychom neměli zapomínat na ty, kteří potřebují pomoc druhých. Život není jen o vítězstvích a porážkách, ale i o naslouchání a porozumění toho, co nás obklopuje.

Jsme rádi, že jsme i letos mohli podpořit věcným sponzorským darem Nadaci Jedličkova ústavu.

Tato nadace byla založena 22.10.1990 jako jedna z prvních nadací po listopadu 1989 s cílem zlepšit komplexní rehabilitační péči o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních, odborně terapeutických, ale i společenských a lidských.

S logem této nadace se budete setkávat na našich stránkách i v roce 2017.

 

 

 

—————

Zpět