Vyhledávání

BIKE3000 Junior Team

Partneři teamu

GORDIC

FANUC

CYKLOVAPE

ATEXSPORT

VoXX

Wilburrina

Podpora projektů

Vrchařská koruna Valašska Junior

 Chrástecký MTB víkend 

Komunitní centrum Motýlek

Nadace Jedličkova ústavu

Sociální sitě

BIKE3000 Junior Team na facebooku   BIKE3000 Junior Team na twitteru

BIKE3000 Junior Team na google+   BIKE3000 Junior Team na YouTube

Plánovače trasy

Mapy.cz   ViaMichelin

Počasí

   ScreenSaver            yr.no

Olomoucká série 2014

Kategorie:
malí žáci - holky/kluci dohromady (2004 a mladší)
mladší žáci  - holky/kluci dohromady (2002 - 2003)
starší žáci (1999 - 2001)
starší žákyně (1999 - 2001)

Na jednotlivých závodech mohou být vypsány jednorázové kategorie Benjamínci (do 4 let) a Předžáci (do 7 let)

Celkové pořadí:
- započítávají se nejvyšší body z maximálně 64 % závodů kalendáře tj. v současné době ze 6 závodů
- za účast (každý závod) nad stanovený bodovací limit se dětem započítávají 2 body

Bodovací tabulka B1 (pro závody s 13 a více účastníky v kategorii):

Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body
1. 30 6. 15 11. 10 16. 5 21. 3
2. 25 7. 14 12. 9 17. 5 22. 2
3. 21 8. 13 13. 8 18. 4 23. 2
4. 18 9. 12 14. 7 19. 4 24. 1
5. 16 10. 11 15. 6 20. 3 25. 1

Bodovací tabulka B2 (pro závody s 7-12 účastníky v kategorii):

Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body
1. 30 4. 18 7. 12 9. 8 11. 4
2. 25 5. 16 8. 10 10. 6 12. 2
3. 21 6. 14            

Bodovací tabulka B3 (pro závody s 1-6 účastníky v kategorii):

Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body
1. 30 2. 25 3. 20 4. 15 5. 10
6. 5                
 
Koeficienty dětských závodů:
 
Dětské závody se dělí na krátké a dlouhé. 
 
Krátký závod (koeficient 0.8) = čas prvních tří v dané kategorii nedosahuje ani poloviny doporučené délky závodu. 
Dlouhý závod (koeficient 1.2) = ostatní závody.
 
Koeficientem jsou vynásobeny body dle tabulek B1-B2-B3 a následně jsou zaokrouhleny na nejbližší celé číslo (0.5 vždy nahoru). 
 
Starší žáci a žačky mají body navíc násobeny koeficientem 1.5.